سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکد
شهرام پورسیدی – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ک
حسن هاشمی پوررفسنجانی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی مهند

چکیده:

کاربرد فناوری نانو در کشاورزی، حتی در سطح جهانیاش، در مراحل توسعه قرار دارد. علم نانو به گسترش کاربردهای کم هزینه فناوری نانو برای افزایش رشد گیاه منتهی شده است.نانوذرات و نانو کپسول- هاابزارهای مفیدی را برای انتشار آفتکشها و کودها به شکل کنترل شده با هدفگیری مکانی بالا کنترل می- کنند، بنابراین سبب آسیب کمتری میشوند.تولید ذرات نقره با موفقیت از عصاره بذر نخود کاکا نمونه ای از سنتز سبز است که در آن عصاره بذر نخود کاکا به عنوان یک عامل کاهش عمل کرد. نانو ذرات با کمک اسکپکتروسکوپی جذب UV–visاسپکت FTIR مشخص شدند.