سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه شمس – عضو باشگاه پژوهشگران جوان،دانشجوی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
شهرام پورسیدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باه
حسن هاشمی پوررفسنجانی – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشکده شیمی ، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان ،

چکیده:

نانو ذره نقره ، یکی از پر کاربرد ترین ذرات در حوزه نانو پس از نانو لوله های کربن است، که هر روزه بر کاربرد آن در دنیای نانو افزوده می شود. روشهای شیمیایی ممکن است اثر ناسازگاری در کاربرد پزشکی داشته باشند سنتز نانو ذره با استفاده از میکرو ارگانیسم ها و گیاهان می توانند در از بین بردن این مشکل یاریدهنده باشند. استفاده از گیاهان برای سنتز نانو ذره با حذف خیلی از فرایندهای پیچیده کشت سلول میتواند فرایندی سودمند و بیخطر باشد همچنین سنتز بااستفاده از گیاهان در رده سنتز با نسبت بالا قلمداد میشود.در این راستا در این مقاله سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره میوه نارس زیتون تلخ انجام شده است تاثیر غلظت عصاره( ۵،۱۰،۲۰ درصد) ، غلظت نیترات نقرهml٠/۰۰۱ M ،۴۰ml٠/۰۰۱ M ،۲۰ml٠/۰۰۱M60زمان در میزان سنتز مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز طیف سنجیUV-Visible حاکی از سنتز زیستی این نانوذرات در عصاره و آنالیز طیف سنجیFTIR نقش گروههای عاملی کربوکسیل ،آمین اول و دوم آلکان در فرایند سنتز را تعیین کرد این فرآیند که صددرصد سبز و زیستسازگار است، نانوذراتی با اندازه یکنواخت تولید میکند و هیچگونه پسماند سمی ندارد