سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم تاج آبادی ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی پرند – آزمایش
سیدامیر بهتاش لادن – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی- دانشگاه آزاد اسلامی پرند
عباس محمدی ازهر – دانشجوی کارشناسی سلولی و مولکولی- دانشگاه آزاد اسلامی پرند – آزمایش

چکیده:

استفاده از مواد نانوساختار بیش از پیش در حال گسترش است و دستیابی به نانو مواد ، ابتدایی ترین اقدام در توسعه فناوری نانو است.بخوبی مشخص شده است که سیتمهای زیستی قادرند شماری از ذرات فلزی یا ذرات آلی شامل فلزات با ابعاد نانومتری سنتز نمایند. به عنوان مثال باکتری های مگنتوتاکتیک magnetotactic bacteria که مگنتیت (Fe304) یا گرگیت (Fe3S4) و دیاتوم ها ، که مواد سیلیسی تولید می کنند. نمونه ها، سویه های باکتریایی می باشند که توسط خانم دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی از محصولات لبنی ایران ، جدا و نگهداری شده اند. هرسویه در ۲ لوله جدا گانه ، در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و درون انکوباتور ( CO(2 دار کشت داده شد. لوله اول محیط کشت همراه با Tio2 و لوله دوم بدون Ti02 بود. سپس با دستگاه اسپکتروفتومتری در زمان های ۰، ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۱۲۰ ساعت بعد از انکوبه کردن سویه ها ، طول موج های مختلف از ۳۵۰nm-900nm 350 با مقیاس ۵۰ به نمونه تابانده و میزان جذب ،اندازه گیری و نمودار آن رسم شد. همانطور که از نمودار جذب سویه C6M2 در حالت های مختلف (۷۲ ساعت پس از کشت و در حضور و عدم حضور TiO2) و نمودار جذب TiO2 بر می آید تفاوت در نمودار بدلیل وجود ماده ای متفاوت از باکتری و TiO2 است. فرض بر این است تغییر حاصل شده در نمودار جذب، بدلیل حضور نانوذرات تیتانیوم می باشد.