سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید مسلمی پور – استادیار گروه تولیدات دامی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

امروزه مصرف چرب یها نه تنها منع نمی شود بلکه مشخص شده که چربی ها برای ساخت ترکیبات مهمی در بدن مورد نیاز می باشد یک ی از این ترکیبات اسید لینولئیک ترکیبی بوده که در شکمبه نشخوارکنندگان از بیوهیدروژناسیون ناقص اسیدهای چرب غیراشباع با بیش از یک پیوند دوگانه تولید می شوند که د رشیر و گوشت آنها نیز ظاهر می شود این فرایند توسط میکروبهای شکمبه انجام می شود که می توانددر مراحل مختلف ترکیبات حدواسط مختلفی از جمله اسید لینولئیک ترکیبی و اسید وکسنیک تولید کند اسید و کسنیک می تواند از روده جذب شده و طی فرایند اشباع زدایی باعث سنتز بافتی اسید لینولئیک ترکیبی در بافتهایی مانند بافتهای چربی و پستانی شود اسید لینولئیک ترکیبی دارای چندین ایزومر است که به عنوان عوامل ضدسرطان زایی و کاهش چاقی عمل می کنند برخی از این ترکیبات می توانند چربی شیر کاهش نیز کاهش دهند عواملی مانند نسبت علوفه به کنسانتره میزان چربی ها غیراشباع جیره سن دام شرایط جوی و غیره بر تولید این ترکیبات در بدن دام تاثیر گذار است افزایش نسبت علوفه درجیره و استفاده از مراتع می تواند تولید اسید لینولئیک ترکیبی را افزایش دهد در نتیجه با استفاده از روش های مناسب مدیریت تغذیه در دام م یتوان میزان اسید لینولئیک ترکیبی را در شیر و گوشت آنها افزایش داد که ضامن سلامت جامعه می باشد.