سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی جلالی فرد – کارشناسی ارشد فسیل شناسی و چینه شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس.
محمدرضا بنی اسد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس
محمد ناظمی – معاونت آموزشی دانشجویی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

چکیده:

ماکروفسیل های گیاهی بخش قدیر سازند نایبند در محدوده معادن پروده، طبس، ایران مرکزی در این مطالعه مورد شناسایی و توصیف گردید. تعداد ۳۲ گونه متعلق به ۱۱ جنس از ماکروفسیل های گیاهی شامل دم اسبیان، سرخسها، سرخسهای دانه دار و بازدانگان مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفت. که شامل جنسهای ، Taeniopteris ، Cladophlebis ، Lobifolia ، Phlebopteris ، Todites ، Neocalamites ، Equisetites Pterophyllum ، Nilssoniopteris ، Nilssonia ، Scytophyllum می باشد. بر مبنای انتشار چینه شناسی گونه های شاخص Scytophyllum persicum و Equisetites arenaceus و Pterophyllum bavieri سن رتین برای بخش قدیر سازند نایبند خاطر نشان می گردد. نظر به فراوانی و تنوع گونه های متعددی از راسته اکوئی ستال ها، فیلیکالها و بنتیتالها در این منطقه، آب و هوای گرم و مرطوب برای رسوبات رتین پروده طبس پیشنهاد می گردد.