سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداحمد بابازاده – دانشیار دانشگاه پیام نور
علی میثمی – استاددانشگاه آزادشهر ری
مریم سلطانی نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رسوبات ائوسن زیرین برش چلونک دربخش سده ازشهرستان قائنات قرار دارد این مقطع دارای طول جغرافیایی ۵۹درجه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۳درجه شمالی می باشد این برش به ضخامت ۲۷۵ مترشامل سه واحد سنگی سنگ آهک ماسه ای سنگ آهک وکستون و آ]ک تخریبی می باشد مرز زیرین سری رسوبی توسط آبرفت پوشیده شده و مرزبالایی توسط گسل قطع شده است نتایج مطالعات فسیل شناسی منطقه منجر به شناسایی ۱۵جنس و ۳۰گونه فرامینیفرا گردید که ازبین آنها ۶گونه آلوئولین معرفی شده است برای اولین بارسه بایوزون گزارش شده است Alveolina pasticillata- A. solida, A. solida- A. ellipsoidalis and A. ellipsoidalis محدوده سنی تعیین شده مربوط به ائوسن زیرین است