سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساجده سعیدفر – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
سیدمهدی میری – دکتری باغبانی

چکیده:

یکی از جنبه های بیوتکنولوژی کاربرد ریزازدیادی گیاهان درشرایط درون شیشه ای است و بسیاری از محققین براین باورند که اگرهزینه تولید کاهش یابد امکان تکثیر گیاهان با این روش افزایش فوق العاده ای خواهد یافت بخش اعظم هزینه های جاری تولید بخصوص درکشورهای پیشرفته مربوط به دستمزدها می باشد و بسیاری از آزمایشگاهی مشغول تحقیق درمورد این مساله هستند که چگونه می توان با کاهش دفعات دستکاری مواد گیاهی هزینه تولید را پایین آورد استفاده ازبیوراکتورهای گیاهی وسیله مناسبی برای کشت های سلولی تولید فراورده های ثانویه بخصوص ترکیبات دارویی می باشند.