سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد ملک نیا – دانشجوی کارشناسی آمار دانشگاه رازی -دانشکده علوم ،گروه آمار
عبدالرضا سیاره – عضو هئیت علمی گروه آمار دانشگاه رازی
ژاله سهیلی خواه – کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی ، دانشگاه رازی -دانشکده علوم ،گروه زیست ش

چکیده:

استفاده بی رویه از زمین های کشاورزی ، باعث افزایش فرسایش ،تخریب خاک و آسیب پذیری آن در برابر سیل ،افات و خشکی شده است.بسیاری از خاک های نواحی گرم و خشک در حال فرسایش و از دست دادن سطوحقابل کشت ومواد مغذی خود می باشد.برای تداوم کشاورزی در این نواحی باید اقدامات ویژه ای صورت پذیرد و باید اقرار کرد که امروزه بیوتکنولوژی تنها راه برای تولید فراورده های غذایی بیشتر با استفاده از زمین های قاب کشت موجود می باشد.استفاده از فنون بیوتکنولوژی درکشاورزی مانند روشهای کشت سلول و اندام های گیاهی ،ریز ازدیادی نشانگرهای مولکولی ،تولید گیاهان تراریخته و مهندسی ژنتیک کمک بسیاری به برنامه های بهبود کیفیت و عملکرد محصولات زراعی کرده است.بیوتکنولوژی ، زمان و هزینه تولید ارقام جدید زراعی و فرآورده های گیاهی را کاهش می دهد.بیوتکنولوژی کاربردهای امیدوارکننده بسیاری دارد اما نه یک راه حل عمومی و نه جایگزینی برای روش های موجود است ،بلکه یک روش کمکی برای حل مشکلات کشاورزی است .هدف این مقاله بررسی نقش و کاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزی به عنوان یکی از امیدهای قرن آینده برای رفع بسیاری از نیازهای مختلف بشر و راه حلی برای تامین امنیت غذایی جمعیت رو به رشد جهان می باشد.