سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی محمدیان سرچشمه – عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- ابرکوه
سحر پورمنافی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

تولید کشاورزی عمدتا به بهره برداری از منابع اولیه بیولوژیکی ، شیمیایی ، فیزکیی و طبیعی وابسته است. بنابراین خاک به عنوان یک نماد فیزیکی ، شالوده کشت محصولات زراعی می باشد و به طور مسقیم منبع مواد غذایی لازم در تولید احشام است. در تلاش برای تولید بیش از پیش غذا خطر تخلیه منابع وجود دارد که ممکن است تهدیدی برای تولید کشاورزی باشد. بنابر این این روزها تاکید اصلی روی کشاورزی پایدارو تولیدکشاورزی است که تنوع زیستی و توازن در طبیعت را حمایت می کنند. درنتیجه بقاء منابع ژنتیک اصلی انسانی و گیاهی و سازگاری آنها وتولید بعدی آنها درتولید غذا را باعث می شود.علاوه بر این تولید کشاورزی از واریته های جدید ژنتیکی درون اکوسیستم کشاورزی حمایت می کند.این اکوسیستم طرفدار بقاء گونه های گیاهی وحیوانی ،نژادهاوارقام سازگارومقاوم به بیماری است.با کاربرد روشهای جدید بیوتکنولوژی تولید کمی و کیفی غذا مهیا می شود