سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قیاسی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
مهدی تاجبخش –
رضا امیرنیا –
هاشم هادی –

چکیده:

بیوتکنولوژی دانشی است که تقریبا تمام شئون زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث ایجاد نوعی انقلاب علمی گردیده است. کشاورزی و علوم مربوط به محیط زیست نیز به شدت تحت تاثیر جنبههای مختلفاین علم قرار گرفته است. تولید و ورود گیاهان تراریخته با میدان بردباری وسیع اکولوژیک، تولید گیاهان و موجوداتی که قادر به تولید انواع مواد شیمیایی هستند و یا توانایی پالایش آلودگیهای محیط زیست را دارندهمگی از دستاوردهای بیوتکنولوژی است. با اتکا به این دستاوردها میتوان گامیهایی بلند در راستای حفظ محیط زیست و به تبع آن تنوع زیستی داشت