سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی
مصطفی شیرالی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی
سجاد شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
مصطفی لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

گیاهان دارویی اهمیت زیادی در سلامتی مردم و نقش بسزایی در اقتصاد جهان دارند. این گیاهان منبع طیف وسیعی از متابولی تهای ثانویه می باشند که در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار می گیرند. بیوتکنولوژی با استفاده از تکنیک ها و ابز ارهای آزمایشگاهی خاص، ما را در تامین مواد دارویی با منشا گیاهی کمک م یکند. این تکنیک ها شامل بازایی گیاه در آزمایشگاه، تراریختگی ژنتیکی و کشت سلول گیاهی می باشد. از این رو تامین مواد اولیه دارویی با استفاده از کشت سلولی به عنوان جایگزین کشت زراعی گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته است. در بعضی از موارد تولید مقادیر بالایی از مواد دارویی توسط کشت های سلولی نسبت به گیاه والد گزارش شده است. همچنین در برخی از گیاهان تولید پایین ترکیبات دارویی در کشت سلولی برای تجاری شدن آنها مشکل آفرین بوده است. محدوده ای از محرک ها شناسایی شده اند که در مسیر بیوسنتز ترکیبات دارویی اثر دارند و به طور گسترده برای بیوسنتز یا القاء متابولیت ها در کشت های سلولی مورد استفاده قرار می گیرند