سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه احمدی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد داستانپور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه حسینی پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رخنمون مناسبی از سنگهای کرتاسه زیرین در ارتفاعات قدرون واقع در شمال کرمان وجود دارد . بخش عمده کرتاسه را در این ناحیه را سنگهای آهکی همراه با میان لایه هایی از مارن به سن بارمین؟ – آپسین – آلبین تشکیل داده است . مجموعه ای متنوع و فراوان از جلبک های آهکی سنگواره اصلی تشکیل دهنده این برش هستند که با توجه به فراوانی و تنوع قابل ملاحظه آنها، نحوه زیست فرامینیف رهای بنتیک و همچنین پایین بودن P/B ratio ، محیط رسوبگذاری در زمان مربوطه اکسیژن دار،کم عمق وفاقد تنش در نظر گرفته شده است .