سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد یاراحمدزهی – گروه زمین شناسی و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاه
محمدنبی گرگیج – گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

برش مطالعه شده در غرب طبس ،بلوک کلمرد و کو ههای راهدار قرار دارد.سازند چیلی به طور عمده از سنگ آهک ماسه ای،آهک و دولومیت تشکیل شده است که بوسیله ناپیوستگی فرسایشی از سازند پده (Visean-Serpukhovian) و افق لاتریت و بوکسیت از سازند سرتخت (Late Yakhtashian-Early Murgabian) جدا می شود. در این مطالعه ۱۷ جنس ، ۳۰ گونه و ۴ زیر گونه از فرامینی فرها ی کوچک شناسایی که به دو بیوزون Deckerella elegans-Nodosinelloides pinardae-Geinitzina longa assemblage Zone به سن سکمارین پسین Howchinella assemblage Zone و (Late Sakmarian) به سن ساکمارین پسین – یاختاشین پیشین (Late Sakmarian-Early Ykhtashian) تقسیم شدند. بیوزون ها ی شناسایی شده قابل مقایسه با مجموعه فوزولینی کالاکتاش( Kalaktash assemblage) وحلوان (Halvan assemblage) معرفی شده ازنواحی پامیر مرکزی،کاراکوروم،افغانستان،عمان، جنوب تبت و ایران مرکزی است.