سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوران طافی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه وفسیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
حسن امیری بختیار – دکترای چینه و فسیل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
پروانه رضایی روزبهانی – دکترای چینه و فسیل، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
نرگس اکبری – کارشناس ارشد چینه و فسیل، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

در این پژوهش بیواستراتیگرافی سازند آسماری در چاه های شماره ۴۱ و ۱۲۱ از میدان گازی پازنان مورد مطالعه قرار گرفت. سازند آسماری در چاه ۱۲۱ دارای ۲۸۶ متر ضخامت، عمدتاً از دولومیت، دولومیت های آهکی، آهک و آهک های دولومیتی به همراه درصدهای جزیی از شیل و ماسه و مارن تشکیل شده است. و درچاه ۴۱ دارای ۲۱۳ متر ضخامت، که عمدتاً کربناته بوده و دارای آهک، دولومیت و به مقیاس کمتری نیز انیدریت، شیل وآهک ماسه ای است. مرز زیرین در هر دو چاه به صورت هم شیب به سازند پابده و مرز زبرین به صورت ناپیوسته به سازند گچساران می رسد. بر اساس مطالعات فسیل شناسی صورت گرفته، در چاه ۴۱ ، دو گروه، ۲۵ جنس و ۲۴ گونه روزن بر کف زی، ۲ گروه، ۱۶ جنس و ۱۸ گونه روزن بر کف زی شناسایی گردید. ، و در چاه ۱۲۱ بیوزون های شناسایی شده براساس بیوزون بندی جدید حاصل از مطالعات چینه نگاری ایزوتوپ استرانسیوم F. S. P. van Buchem, G. V. Laursen et al. (2009) به شرح ذیل می باشد: چاه ۱۲۱- Lepidocyclina-Operculina- Ditrupa assemblage zone. 2- Archaias asmaricus – Archaias hensoni- Miogypsinoides-complanatus assemblage zone 3- Borelis melo curdica- Borelis melo melo assemblage zone چاه ۴۱ ۱- Archaias Asmari- Archaias hensoni- Miogypsinoides-complanatus assemblage zone 2- Borelis melo curdica- Borelis melo melo assemblage zone بنابراین سن سازند آسماری در چاه ۱۲۱ روپلین- بوردیگالین و در چاه ۴۱ شاتین- بوردیگالین می باشد.