سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا زاهد سرگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
حسن امیری بختیار – دکتری چینه و فسیل
مهدی صفدری – دکتری چینه و فسیل
نرگس اکبری – کارشناس ارشد

چکیده:

سازند آسماری درچاه شماره ۱۱ ازمیدان شادگان دارای ۳۹۸/۵ مترضخامت عمدتا ازدولومیت دولومیت های آهکی و آهکهای دولومیتی به همراه درصد های جزئی ازشیل ماسه و مارن تشکیل شده است مرز زیرین بصورت همشیب و تدریجی به سازند پابده و مرز زبرین بصورت ناپیوسته به سازند گچساران میرسد براساس مطالعات فسیل شناسی صورت گرفته درچاه مزبور ۲۵جنس و ۲۴گونه فرامینیفر بنتیک و همچنین تعدادی غیرفرامینیفرشناسایی گردید بیوزون های شناسایی شده براساس بیوزون بندی جدید به شرح ذیل می باشد :Lepidocyclina-Operculina- Ditrupa assemblage zone2-Archaias asmaricus – Archaias hensoni- Miogypsinoides complanatus assemblage zone3- Interval zone4-Borelis melo curdica- Borelis melo melo assemblage zone سن سازند آسماری درچاه ۱۱ میدان شادگان روپلین بوردیگالین است.