سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید شاه قلی – کارشناس ارشد چینه و فسیل شناسی موسسه آموزش عالی کرمان
میلاد سالاروند – کارشناس ارشد چینه و فسیل شناسی موسسه آموزش عالی کرمان
حامد عامری – دکتری چینه و فسیل شناسی
محمد داستانپور –

چکیده:

در این پژوهش رخنمون درآب در ۲۷ کیلومتری شمال شرقی کرمان مطالعه گردید. این رخنمون ۷۷۲ متر ستبرا داشته که عمدتا ازآهک های تیره با میان لایه هایی از سیلت، مارن، شیل، ماسه و آهک دولومیتی همراه است. سنگواره تریلوبیت ها، بازوپایانواستروماتولیت در آن شناسایی گردید. بر اساس تریلوبیت های بدست آمده از این برش که شامل Kermanella kuhbanansis, kermanella lata lata, kermanella lata minuta, kermanella sp, Anomokarella, Iranolessia psiformis, Iranolessia sp. بر اساس مجموعه فوق سن کامبرین میانی ،اوایل کامبرین پسین برای این برش مشخص گردید