سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایرج اسماعیلی – پزشک و کارشناسی ارشد تحقیقات M.D-MPH
عباس اسلامی – مدیراداره بیهم عمر و پس انداز بیمه آسیا
محسن میرباقری – کارشناس بیمه آسیا

چکیده:

بیمه های زندگی عمر و پس انداز از نظر حقوقیگونه ای قرار داد یا عقد است که بموجب آن بیمه گردرازا دریافت وجوه حق بیمه متعهد می شود که درصورت وقوع خطر یا فرارسیدن موعد مقرر مبلغ مقطوعی به عنوان سرمایه بیمه به بیمه شده یا استفاده کنندگان از بیمه بپردازد مواردی وجود دارد که با توجه به اعلام بیمه شونده در پیشنهاد بیمه عمر و پس انداز سرمایه مورددرخواست سن و دیگر شرایط سلامت لازم است که برای ارزیابی پیشنهاد پزشک معتمد آنها را بررسی کند تا موارد کتمان شده و یا کشف نشده مشخص شود با استفاده از فرم جمع آوری داده ها درمجموع ۲۳۵۵ پیشنهاد بیمه که برای اظهار نظر به پزشک معتمد ارجاع شده بود برای راست آزمایی و کشف موارد کتمان پزشکی بررسی و برای تحلیل داده ها با آزمون آماری مناسب تحلیل شد بررسی ۴۶۶ پرونده نشان داد در ۴۶٫۸% ۲۱۸ مورد یک یا چند نوع پنهانکاری وجود است بیشترین موارد این اظهار نادرست قد و وزن بود علاوه براین با افزایش سرمایه P=0.025 و سن افرادP=0.037 این کتمان بیشتر مشاهده شده است. کتمان از مواردی استکه بیمه شونده و بیمه گر را درگیر خویش میسازد و باید اصلاحاتی درفرم پیشنهاد بیمه لحاظ شود و مسائل قانونی بخصوص کتمان سابقه پزشکی برای بیمه شونده و بیمه گذار توضیح داده شود.