سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرید اجلالی – هیئت علمی دانشگاه پیام نور
ناصر علی اصغرزاد – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

دربازار رقابتی دنیای کنونی که سرمایه به سوی درآمدهای قابل قبول و تعیین شده سوق پیدا می کند بدلیل استفاده از نهاده های طبیعی همچون زمین و آب وابستگی به شرایط اقلیمی و نیز سهیم بودن در تولید ناخالص داخلیتامین اشتغال برای درصد بالایی از نیروی کار تامین مواد اولیه برای بخشصنعت و خدمات و از همه مهم تر تامین امنیت غذایی کشور کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است با توجه به اینکه تولید کشاورزی یکی از پرمخاطره ترین فعالیته ای اقتصادی می باشد بیمه محصولات کشاورزی را یکی از اهرمهای توسعه کشاورزی می توان دانست زیرا با استفاده از این سازوکار نه تنها از طریق پس اندازهای اندکی که انبوه کثیری از کشاورزان به عنوان حق بیمه می پردازند خسارت وارده به کشاورزان خسارت دیده را می توان جبران کرد. بلکه بوسیله آن امنیت بیشتری را برایتولید کنندگان کشاورزی می توان فراهم آورد.