سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیتا بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
محمدامین بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سیدنعمتاله موسوی – عضو هیئت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

بیمه محصولات کشاورزی تمهیدی در راستای تامین مشارکت گسترده کشاورزان برای نیل به کشاورزی پایدار میباشد برمبنای این تمهید خسارتی که به تعدادی از کشاورزان وارد می شود از طریق سهمی که تعداد بیشتری از کشاورزان به عنوان حق بیمه پرداخته اند جبران میشود از این طریق نه فقط یک شکل گسترده و فراگیر تامین شکل می گیرد بلکه بقا و پایداری اقتصادی تولید کنندگان کشاورزی که با دامنه وسیعی از انواع مخاطرات روبرو هستند تضمین خواهد شد از این رو گسترش بیمه محصولات کشاورزی ا زطریق سخت بندی یک نظام بیمه کشاورزی یکی از ضرورتهای اصلی و اجتناب ناپذیر توسعه کشاورزی و دامی به شمار می آید استفاده ازتکنولوژی ماهیتا خطرهای بالقوه را به دنبال داشته و مخاطرات را افزایش میدهد و از سویی دیگ رنیازمند سرمایه گذاریهای جدیدی با استفاده از اعتبارات می باشد.