سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین سروی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاست گذاری دانشگاه پیام نور
حسین یاوری – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

داشتن زندگی عاری ازخطرهمواره آرزو وهدف انسان بوده و میل به ایمنی و امنیت بخش تفکیک ناپذیری ازماهیت فعالیت و زندگی وی را تشکیل داده است ازسوی دیگر آدمی درتلاش برای بهبود شرایط زندگی خود می کوشد تا با متغیرهایی که درحیطه کنترل وی نیستند مبارزه نماید و آنها با آثار آنهارا تحت کنترل خود درآورد اختراع نیروی بخاروظهورانقلاب صنعتی درقرن هجدهم میلادی موجبات تحول بزرگی را فراهم آورد که تبدیل کارگاه های کوچک و خانگی و منطقه ای به کارخانه های بزرگ و پیچیده از آن جمله است اما دستیابی به دستاوردهای علمی و فنی به همان اندازه آدمی را با مخاطرات بیشتر و پیچیده تر روبرو ساخته است ازاین رو ظرفیت های تولیدی و صنعتی هرکشور که موتور اصلی اقتصادی آن محسوب می شود همواره درمعرض خطرهای طبیعی و صنعتی گوناگون قرار دارد و دل مشغولی صنعت کران و صاحبان کس بو کارها مدیریت ریسک و تامین پوشش کامل بیمه ای و انتقال تمام یا بخشی ازریسک ها و مخاطرات به یک شرکت بیمه است که بتواند سرمایه گذاری و تدام فعالیت را تضمین کند و شرکت هایبیمه نیز کوشیده اند با شناخت بهتر نیازهای بیمه ای بیمه گذاران به عملکرد حرفه ای خود که همانا ارایه پوششهای بیمه ای متناسب با نیازهای روزوشرایط نوین است عمل نمایند.