سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد رضوی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان
محمدصادق صبوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

بخش دامداری یکی از اقتصادی ترین زیربخشهای وابسته به کشاورزی جایگاه ویژه ای در اکثر روستاهای کشور ما دارد و به دلیل وجود شرایط کنترل نشدنی به مانند عوامل جوی، زلزله، بیماریها و .. یکی از مخاطره آمیزترین فعالیتهای اقتصادی به شمار می آید . این قشر به دلیل عدم امیدواری به آینده همواره نگران بازپرداخت وام، هزینه های تولید و حتی زندگی روزمره ز ندگی خود هستند . این مشکل زمانی بیشتر بروز می کند که این سرمایه گذاری تحت پوشش عوامل جبرانی نباشد . بیمه محصولات کشاورزی و دامی به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک و تقویتانگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دامپروری مطرح شده و تاثیر شگرفی در بهبود زندگی و تولید خیل عظیمی از بهره برداران شده است که بعنوان یکی از اهرمهای توسعه تلقی میگردد .
با وجود اهمیت بیمه در ابعاد امنیتی و سلامت اجتماعی بهره برداران و ایعاد اجتماعی، اقتصادی . شکلی، سیاسی و نقش آن در بهبود زندگی بهره برداران منابع طبیعی، پذیرش آن از سوی بهره بردا ران با مشکلات و موانع اساسی روبرواست که می توان به نبود آگاهی نسبت به فواید بیمه، عدم پوشش تمام خطرات، دوربودن محل های بیمه از اسکان عشایر و .. اشاره کرد . این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و با تکنیک پرسش نامه با پرسش از تعدادی از عشایر استان سمنان به ا بعاد مختلف بیمه دام در این قشر پرداخته و نقش بیمه در توسعه زندگی بهره برداران را مورد
بررسی قرار داده و مشکلات و موانع اساسی در راه پذیرش بیمه را شناسایی نموده و بر اساس آن پیشنهادات لازم را ارائه می دهد .