سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهلا اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر

چکیده:

با قانونمندشدن تجارت الکترونیک در کشور بستر مناسبی برای استفاده از این مهم در زمینه های مختلف فراهم شده است یکی از کاربردهای تجارت الکترونیک در صنعت رو برشد بیمه است و دراین راستا الکترونیکی کردن بیمه از اهمیت شایانی برخوردار است بیمه الکترونیک به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می گردد و در معنای خاص بیمه الکترونیکی را می توان به عنوان تامین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای استکه به طور آنلاین درخواست پیشنهاد مذاکره و قرار داد آن منعقد می گردد همزمان با طرح تحول اقتصادی طرح تحول در صنعت بیمه نیز باید صورت بگیرد.