سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عبدوس – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
محمدکاظم سوری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رضا فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
فریبا نعمت پور – دانشجوی کراشناسی ارشد تولیدات گیاهی

چکیده:

بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیت های کشاورزی و کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان و درنتیجه رسیدن به توسعه پایدار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است درایران پس از تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی درسال ۶۳ صندوق بیمه محصولات کشاورزی با هدف بیمه انواعمحصولات کشاورزی ودامی به عنوان وسیله ای برای دستیابی به هدفها و سیاست های بخش کشاورزی دربانک کشاورزی تشکیل و شروع به فعالیت کرده است درمقاله حاضر که از نوع توصیفی بوده و از طریق جستجوی اینترنتی و کتابخانهای اقدام به جمع آوری اطلاعات گردیده سعی شده پس از مروری اجمالی برمطالعات انجام شده در زمینه بیمه محصولات کشاورزی به اهداف و وظایف و حوزه عملکرد صندوق محصولات کشاورزی پرداخته و سپس به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی دراقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی و نقش آن در مسیر پرفراز وشیب رسیدن به توسعه پایدار اشاره ای داشته باشیم.