سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید دامادی پور – لیسانس عمران – آب و دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی دان

چکیده:

بیلان آب از مفاهیم اساسی در هیدرولوژی است و با تعیین مقادیر کمی اجزای آن می توان تاثیر دخالت انسان را در چرخه طبیعی آب و همچنین نحوه صحیح بهره برداری ازمنابع آب مشخص کرد. هدف از برقراری بیلان بررسی و هماهنگی عناصر ورودی و خروجی و تعیین مقادیر هریک از پارامترها و میزان مصرف و ذخیره آب برای مدیریت منابع آبی می باشد با توجه به اهمیت تبخیر و تعرق در محاسبات مربوط به نیاز ابی گیاهان و همچنین با توجه به اینکه یکی از مولفه های مهم در محاسبات بیلان آبی مناطق مختلف تبخیر و تعرق می باشد در این پروژه با استفاده از داده های هواشناسی ایستگاه تبریز مقادیر تبخیر و تعرق به وسیله فرمول فائو – پنمن – مانتیث برای یک دوره آماری بلندمدت ۲۰۰۵-۱۹۵۱ محاسبه شده است درنهایت پس از محاسبه بیلان آب طبیعی مشخص شد که ذخیره آب S در حوضه ابریز دانشگاه سالانه بطور متوسط ۵/۲۵۱۰۵۲ متر مکعب در اثر نفوذ آب درخاک افزایش می یابد.