سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا لطفی فرد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه پژوهشی
احسان ادیبی نگار – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه پژوهشی
حسین سیفی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه پژوهشی
محمدکاظم شیخ الاسلامی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه پژوهشی

چکیده:

در این مقاله، یک سیستم حفاظت ویژه با در نظر گرفتن هدف اصلی بازار برق که بیشینهسازی رفاه اجتماعی بازیگران آن میباشد و نیز تامین قیود استاتیکی شبکه طراحی شده است. در این روش از طراحی حفاظت ویژه با بهینه سازی تابع هدف چند منظوره برای کمینهسازی انحراف از رفاه اجتماعی بازار، در حالت پس از پیشامد نسبت به حالت قبل از پیشامد و همچنین کمینه کردن هزینه کل قطع بار مشترکین استفاده شده و روشی جدید برای تعیین ضریب اهمیت قطع بار مشترکین ارائه شده است. در این روش، از آنالیز حساسیت مبتنی بر تغییرات رفاه اجتماعی هر یک از شینهای مصرف کننده نسبت به کاهش یک مگاوات بار آنها استفاده شده است. الگوریتم مورد نظر توسط نرم افزارهایGAMSوMATLABا بر روی شبکه ۱۴ شینه IEEE عمال گردیده وعملیات اصلاحی مناسب تعیین می گردد، که این عملیات تغییرات محدود تولید نیروگاهها و قطع بار مشترکین است. درنهایت نتایج طرح مورد نظر با نتایج طرحی دیگر از حفاظت ویژه بدون در نظر گرفتن بازار برق مقایسه شده است.