سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود قیصری – کارشناس ارشد
حسین یوزباشی زاده – استاد
علی کفلو – دانشیار

چکیده:

سرب تولید شده به روش پیرومتالورژی دارای ناخالصی های متعددی است بیشتر این ناخالصی ها بدون مشکل خاصی حذف م یشوند ولی به علت نزدیکی خواص شیمیایی بیسموت و سرب تصفیه بیسموت به راحتی امکان پذیرنیست. در این پژوهشجهت بیسموت زدایی روش ژولیوت به کار گرفته شد. در این روش بیسموت از طریق ایجاد ترکیبات بیسموتاید با پتاسیم و منیزیم حذف م یشود. پتاسیم مورد نیاز برای بیسموت زدایی به صورت آمیژان سرب پتاسیم و منیزیم به صورت خالص تجاری به مذاب اضافه شدند. بیسموت زدایی به این روش در دو گروه دمایی مختلف انجام شد که در آزمایش های دما بالا ۵۸۰ ) با اضاف ه کردن پتاسیم و منیزیم به ترتیب به میزان ۰/۳و۰/۶۰ درصد وزنی در طی سه مرحله، بیسموت از مقدار اولیه ۸۰ppm تا۱۰ppm کاهش یافت.