سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشید مومنی فراهانی – رئیس آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

چکیده:

درآسیب شناسی آموزش سازمانی یکی ا زمهمترین مقوله ها بررسی علل و عوامل افت کیفیت و کاهش اثربخشی آموزشهاست بدیهی است عوامل فراوانی درکیفیت و اثربخشی یک دوره آموزشی نقش آفرینی می کنند از جمله م یتوان به نقش مدرس مقاصد و اهداف آموزش مواد و منابع آموزشی گروه بندی ها مکان و زمان آموزش متدهای ارزشیابی و سنجش فعالیت های یادگیری و … اشاره نمود که دراین بین نقش مدرس به عنوان مجری آموزش از اهمیت خاصی برخوردار است و می باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد