سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آرش کرمی فر –
شعله کریمی شیراز –

چکیده:

هرگونه اقدام حفاظتی مرمتی و احیا شناخت شهرهای سنتی و کهن را پیش نیاز دارد تداوم تاریخی درهنر و معماری وهویت بخشی به جامعه نوین از ضروریات یک جامعه با سابقه و با هویت درتاریخ معماری و شهرسازی است نوشتار حاضر معرفی و تحلیل شهرسنتی بیرجند که نمونه ای از شهرهای با هویت با سابقه تاریخی طولانی به شمار می رود را هدف قرار داده است این شهر با قرار گیری درمنطقه اقلیمی خاص ضمن انطباق با شرایط محیطی و طبیعت سخت کویری معماری ویژه ای را معرفی می کند از ویژگیهای خاص شهر بیرجند تعدادباغها و قناتها در مقیاس کل شهر و خانه های چهارصفه درمقیاس واحدهای معماری است دراین مقاله از روش مطالعه کتابخانه ای با استفاده از ابزاری چون فیش تحقیقاتی و همچنین مطالعه گزارش پژوهشهای میدانی با تاکید برتکنیک مشاهده استفاده شده است.