سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سید محمد جواد آزمون – آموزش و پرورش استان فارس

چکیده:

سالیان درازی بود که از گذشته ی این دیار در دل سخنی داشتم و می بایست آنرا برای ملت دیرینه سالم بگویم ولی رشته تحصیلی ام نه تاریخ بود که همه چیز را بدانم و نه ادبیات که بتوان خوب بنگارم و از طرفی نیز این کار، تنها بازگویی قصه های تاریخی نبود بلکه تجزیه وتح لیل و مقایسه ای بود که هم نیاز به وقت زیاد داشت و هم دسترسی به منابع دشوار می نمود، ولی عشق و علاقه به وطنم برای شناساندن اعجوبه های کشورمان به تک تک ایرانیان وا میداشت که درباره ی گذشته گانم مطالعاتی داشته باشم و بتوانم از داشته ها و مطالعات فرهنگی این ملت به صورت علمی و دقیق و با اسناد معتبر دفاع کنم و همین امر مرا در به ثمر رساندن این مقاله سوق داد و در پایان اگر از این جمعیت هفتادمیلیونی داخل و خارج کشور تنها یک نفر با درک این تفکرات ) قدم در راه آشنایی با فرهنگ ملت ایران بگذارد برای امن دریچه ای امید است و مسلماً از نشستن، نظاره کردن و کوچکتر شدن در برابر جهانیان مطلوب تر میب اشد