سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین رواندوست – کارشناس ارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، باشگاه پژ
رها حفیظی – کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ام

چکیده:

فرایند مدیریت و صیانتی کردن یک مخزن عبارت است از استفاده صحیح از منابع تکنولوژیکی، مالی و انسانی به منظور کاهش هزینه های عملیاتی و کاهش هزینه های سرمایه گذاری و حداکثر نمودن بازده ی اقتصادی مخزن. از آنجا که پروسه ی تولید و توسعه مخزن، فرایندی پیچیده و تابع متغیرهای بسیار است، آگاهی صحیح از کلیه ی پارامترهای موثر بر این فرایند جهت دستیابی به الگوی تولید بهینه ضروری است. عدم آگاهی از علم مدیریت و صیانت از مخازن، منجر به صدمات جبران ناپذیری گشته و عملیات تولید را با چالشی بزرگ مواجه میکند که گاه منتهی به هدررفت سرمایه های عظیم ملی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی تمامی عوامل موثر بر موفقیت و یا عدم موفقیت در امر مدیریت، راه برای حرکت در سمتی ک منتهی به بهره برداری بهینه از مخازن کشور شود هموار گردد.