از مهم ترین جاذبه های طبیعی می توان به آب وهوا ، چشم انداز های طبیعی ،نواحی سواحلی ، پوشش گیاهی و حیات جانوری ، خصیصه های ویژه زیست محیطی  ،پارک ها و مناطق حفاظت شده اشاره کرد[١]. جاذبه های فرهنگی عبارت است از کلیه تجلی ها وتبلور های بیرونی ورسمی فرهنگی مادی ویا مصنوعی هستند. جاذبه های فرهنگی مادی : اماکن تاریخی ،موزه ها ، معماری ،بناهای تاریخی ،بناهای مذهبی ومراکز فرهنگی ،محل های باستانی ومراکز مسکونی جدید.جاذبه های معنوی شامل : هنر های نمایشی ،شعر ،ادبیات ،نقاشی ، مجسمه ،حکاکی ،فرهنگ عامه وصنایع دستی است .

اقامتگاه گردشگری : درسال ١٩٩٠ توسعه های گردشگری به منظور اجرای پروژ های بزرگی جهت گیری می شد وهدف اصلی آنها رفع نیازگردشگران علاقه مند به داشتن تعطیلاتی راحت ، بدون دغدغه ، با تمام تجهیزات ولوازم مورد نیاز بوده است . درواقع با ساخت اقامتگاه های بزرگ سبک وتوسعه گردشگری به حالتی متعادل درآمد وفعالیت های توسعه به گونه ای هدایت گردید که مایحتاج رو به رشد مسافران راحت طلب وجویای امکانات کامل ومجهزتامین گردد.فنل (١٩٨٠)در این رابطه می نویسد: فعالیت های ساخت واحداث اقامتگاه های بزرگ در نیمه های سال ١٩٨٠ به اوج خودرسید که دراین مورد می توان به اقامتگاه ٣١٠٠٠ جریبی وایکولوا ١در هاوایی اشاره نمود[٢].

مسافران چه جاهای اقامتی را ترجیح می دهند؟

۵۶ درصد توریست ها هتل ومتل را ترجیح می دهند وبقیه درصد جاهای اقامتی دیگر بود.اینکه هتل ومتل را به چه درجه ای انتخاب کنند بستگی به تجربه ی سفر قبلی آنها وامکانات آن هتل ومتل دارد نه اینکه واقعا به چه جایی قصد دارند، سفر کنند ویا واقعا هتل ومتل چند درجه مناسب است .اینکه هتل ومتل را برای چه جاهایی انتخاب می کنند بستگی به قصد ومقصد مسافرت داشت . مثلا درباره سفر به یوسمیت ٢ ،کابین را به جای هتل ومتل انتخاب کردند. اکوتوریست های باتجربه فقط ۴١ درصدشان هتل ومتل را ترجیح دادند.این ها به کابین وکلبه ٣ ومسافرخانه ۴ وکمپ  بیشتر علاقه مند بودند.همچنین معلوم شد که نوع فعالیتی که در سفر انجام می دهند برای اکوتوریست ها خیلی مهم تر از جای اقامتی شان است .به طور مثال مشتریان تورهای مسافرتی اروپایی عموما فقط به دنبال یک جای اقامتی راحت بودند وخیلی سخت نمی گرفتند.آن ها عقیده داشتند که سختی وتحمل کردن بخشی از سفرشان است . در مطالعات Silverberg و Backman وBackman(١٩٩۴) علائق اکوتوریست ها ازآپارتمان ۵ به اردوگاه ۶ تغییر کرد.