سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی یوسفی کشکا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

امروزه از جمله طرح هایی که در صنعت نفت مورد بررسی قرار می گیرد طرح های مربوط به هیدرات های گازی است که در راستای انجام ان رشته های مختلف از جمله اکتشاف، حفاری، شیمی، مخزن را در گیر خود گرده است.بعضی از گازها (از جمله گاز طبیعی)وبرخی از اجزای آن دارای این خاصیت هستندکه می توانند درشرایط مناسب دما و فشار در خلل و فرج شبکه های بلورینی به نحو منظمی جایگزین شده، تولید جسم جامدی به نام هیدرات کنند. هیدرات های گازی درگروه ترکیبات دربردارنده یا Inclusion Compounds قرارمی گیرند. در این ترکیبات مولکولهای مختلف گازی دراثر پیدایش و پایدارسازی شبکه سه بعدی مولکولهای آب درشرایط ویژه ،به صورت محبوس شده یاClathrate در می آیند. از زمانی که مقدار زیادی گاز متان در اعماق دریاها یا در مناطق سردسیر خشکی به شکل هیدرات کشف شد، این پدیده توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این تحقیق ابتدا به بررسی ایجاد و اثرات پدیده هیدراته شدن گاز های هیدروکربوری می پردازیم و سپس راهکار های جلوگیری از آن را در مواردی که مشکل آفرین هستند بحث می نماییم