سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور وgis
علی سرکارگراردکانی – عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

در مطالعات و برنامه ریزی های ملی، اطلاعات مکانی از پیش نیازها و عوامل ضروری به شمار می آید. با توجه به اهمیت تولید داده های مکانی و هزینه های سنگین آن لازم است که در این زمینه سیاستگذاری اساسی در سطح ملی صورت گیرد. بنابراین امر تولید، توزیع و مدیریت بهینه داده های مکانی در کشور نیاز به خط مشی ها و تدوین قوانین و استانداردهای ملی دارد و اجرای سیاستگذاری یکسان در کل کشور نتایج مطلوبی چون تسهیل تبادل اطلاعات، جلب مشارکت بخش خصوصی و توسعه پایدار در کل کشور را به همراه دارد. سیستمهای اطلاعات مکانی یکی از ابزارهای مهم در تحلیلهای مکانی می باشد. سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و زمینی مجموعه ای سازمان یافته و منسجم است که ذخیره سازماندهی ، پردازش و ارائه اطلاعات زمین مرجع را بعهده دارد از اینرو در امور شهری و شهرسازی، در کنترل پروژه و دسترسی به اطلاعات بهنگام و تصیم گیری به موقع نقش سازنده ای را ایفا می کند. در این مقاله اشاره ای کوتاه به سیستم اطلاعات زمینی داشته و همچنین ارتباط و تفاوتهای آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی بیان می گردد. همچنین سعی شده است به بیان تجربه عملی سیستم اطلاعات زمینیLIS بکارگرفته شده در طرح کاداستر استان چهار محال و بختیاری بپردازد، مسائلی از قبیل اطلاعات مکانی و توصیفی بکار رفته درLIS لایه ها، نرم افزار های مورد استفاده و ارائه خدماتی که سیستم فوق می تواند داشته باشد. و در آخر جهت بهبود این سیستم راهکارها و پیشنهاداتی ارائه خواهد شد