سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز علیزاده – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عزیزاله معماریانی – دانشگاه تربیت مدرس
علاءالدین ملک – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله می خواهیم جواب بهین یک مدل برنامه ریزی خطی فازی را تقریب بزنیم که در آن تمامی متغیر ها و پارامترها اعداد فازی مثلثی مثبت یا صفر حقیقی می باشند. برای این منظور یک مدل برنامه ریزی انعطاف پذیر فازی را برای ماکزیمم سازی تابع هدف و روش رتبه بندی فازی کری را برای ارزیابی نامساوی فازی در محدودیتهای مدل بکار می گیریم. یک الگوریتم تکاملی خود ساخته ارائه کرده و از آن برای بدست آوردن تقریبهایی از جوابهای مؤثر برنامه ریزی انعطاف پذیر فازی استفاده می کنیم. در آخر با استفاده از الگوریتم تکاملی طراحی شده یک مثال عددی را حل کرده و نتایج حاصل را نشان می دهیم.