سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز صفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- رئیس عملیات نوبتکاری پالایشگاه پ
میعاد خلیفیان – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- نوبتکار ارشد اتاق کنرل پالایشگاه پنجم پار
محمد میرجلیلی – جلیلی- دکتری شیمی نساجی و علوم الیاف

چکیده:

در واحد شیرین سازی گاز هدف حذفH2S تا حد مجاز توسط آمینی می باشد که در یک سیکل بسته احیاء میشود .در آخرین مراحله احیاء،آمین جهت کنترل و کاهش دما وارد خنک کننده ای می شود که با آب دریا تبادل حرارت می کند.( lean amine coolers) در چندین مورد ازواحد های پالایش گاز پارس جنوبی به علت مشکلاتی که در سیستم خنک کننده های آب دریا داشته اند، علاوه براجبار در کاهش خوراک، واحد تا آستانه توقف کلی نیزپیش رفته است .این در صورتی است که اگر از یک سیستم خنک کننده هوایی (lean amine Air coolers) که به سیستم خنک کننده تکمیلیcooling water) مجهز شده است وبه صورت موازی با lean amine coolers قرار گرفته است استفاده شود علاوه بر اینکه از ریسک های عملیاتی کاسته می شود از موانعی که تولید گاز را با وقفه موا جه می کند نیز خودداری می کند.از لحاظ اقتصادی نیز هزینه ای که برای نصبسیستم خنک کننده فوق صرف می شود در مقایسه با ضرر ناشی از وقفه ای که ممکن است در تولید گاز پیش آید ،بسیار ناچیز بوده و از همه مهمتر از دست دادن زمان جهت رقابت در برداشت از مخزن مشترک فوق در سال جهاداقتصادی مسئله ای می باشد که ممکن است بسیار گران تمام شود