سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

تیکا سهراب – سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا)
رضا صمدی – سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا)
حمیدرضا خادم –

چکیده:

پارامترهای آب و هوایی، عمر نیروگاه ، نوع سوخت مصرفی و نوع سیستم تولید انرژی از جمله عواملی هستند که بر روی راندمان نیروگاه و همینطور میزان آلودگی منتشره تاثیر گذار هستند. نیروگاه های چرخه ترکیبی کشور با راندمان ۴۴/۷درصد بیشترین و نیروگاه های گازی با ۲۹/۵درصد کمترین راندمان را دارا هستند. بررسی استانداردهای بین المللی (بانک جهانی، اندونزی، فیلیپین ،چین، تایلند، ویتنام، اتحادیه اروپا، استرالیا) و مقایسه آنها با استانداردهای ملی نشان می دهد که در تدوین استانداردهای ملی هیچکدام از پارامترهای ذکر شده اعمال نگردیده است. در حالی که در تدوین استاندارد کشورهایتایلند، ویتنام و چین نوع سوخت، ظرفیت نیروگاه، نوع نیروگاه و حتی عمر نیروگاه لحاظ شده است. در این تحقیق پرسشنامه ای تهیه گردید تا نظرات کارشناسان مربوطه در رابطه با اهمیت هریک از پارامترها از طریقفرایند تحلیل سلسله مراتبی مشخص شود. سپس نظرات جمع بندی شد و بعد از تجزیه تحلیل آماری و حذف پارامترهای بی اهمیت، فرمولی برای محاسبه حد مجاز آلایندگی ارائه گردید.