سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین عدالت پور – کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی، دفتر فناوری ارتباطات و مد

چکیده:

سازمان ها در جهت نیل به موفقیت کسب و کار خود نیازبه فرایندهای مناسب دارند . مدیریت فرایندهای کسب و کار بعنوان رویکردی منسجم ، مجموعه فرایندهای یک سازمان را از مرحله مدل سازی تا مرحله بهبود درنظر میگیرد و باعث رشد و بالندگی سازمان می گردد. بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت فرایندهای کسب و کار و بدنبال آن استخراج مدل جامع بلوغ ، زمینه را به طور سیستماتیک جهت تحلیل وضعیت سازمان و برنامه ریزی برای ارتقا مدیریت فرایند فراهم می نماید. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی عوامل موثر بر بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار ، با استفاده از مدل ،وضعیت بلوغ یک سازمان به صورت نمونه در مورد فرایندهای فناوری اطلاعات بررسی و پیشنهاداتی جهت بهبود ارائه می گردد.