سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیلا آریانا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سمیرا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تورج تقی خانی –

چکیده:

امروزه حفاری واستخراج مواد هیدروکربنی، ازمهمترین اهداف احداث سکوهای دریایی میباشد. پایداری این سازه ها بدلیل آسیبهای اقتصادی و زیست محیطی گسترده ناشی ازخرابی، اهمیت ویژه ای دارد. این مطالعه تلاش دارد تا نشان دهد که یکیاز روشهای موثر برای جلوگیری ازاین آسیبها استفاده از استراتژیهای کنترلی میباشد. ، درتحقیق حاضر، پس ازمدلسازی و بارگذاری جکت سیری ۱ درنرم افزارSACSماتریسهای جرم و سختی آن استخراج و بدلیل بزرگی مقیاس این ماتریسها جهت استفاده درالگوریتم کنترلی، ابعاد آنها بکمک برنامه ای درنرم افزارMATLABبگونه ای کاهش داده شد که مشخصات اصلی دینامیکی جکت تغییر ننماید. جهت کنترل نیمه فعال ۲ جکت، ازترکیب میراگرهوشمند سیال مغناطیسی (مگنتورئولوژیکال) ۳ و جداگرهای لرزه ای ۴ که عرشه برروی آن قرار گرفته، استفاده گردید. هنگامبارگذاری لرزه ای رفتار میراگر هوشمند سیال مغناطیسی تحت الگوریتم کنترلی بهینه روباستH2/LQG درهرلحظه مطابق با پاسخهای ثبت شده درحسگرهای واقع در عرشه سازه به نحوی تغییر میکند که پاسخ دینامیکی سازه به کمترین مقدار ممکن کاهش یابد. این امر تحت رکورد زلزله طبس و بم ارزیابی گردید که نتایج آن کاهش قابل توجهی رادرپاسخ لرزه ای سازه کنترل شده درمقایسه با حالت کنترل نشده نشان داد