سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ولی اله خلیلیان – کارشناس ارشد مهندسی خطوط راه آهن

چکیده:

از مسائل مههم مرتبط با اجرای خطوط ریلی بربسترهای سست مساله تامین ظرفیت باربری و کنترل نشست خاکریز متکی براین بسترها می باشد عمده راه کارهای ارایه شده برای حل این مشکل برروشهای بهسازی خاک بستر از قبیل تراکم تزریق پیش بارگذاری اجرای ستونهای سنگی و سیمانی و … متمرکز می باشند از دیگر تکنیکهایی که درسالهای اخیر خصوصا درپروژه های راه برای احداث خاکریز در بسترهای سست توجه شایانی به آن شدها ست استفاده از مصالح سبک وزن بجای خاک در بدنه باربر خاکریز می باشد ژئوفرم یک یاز مصالح پلیمری است که علاوه بر سبکی وزن دارای مقاومت فشاری مناسبی می باشد دراین مقاله ضمن معرفی این مصالح نوع ژئوفرم قابل استفاده در خاکریزهای راه آهن به ارتفاع ۲/۵ تا ۷/۵ متر تحت اثر بار راه آهن تعیین و سپس شیب پایدار خاکریز ژئوفرمی در دو حالت استاتیکی و لرزه ای برای بستر رسی با مقاومت برشی زهکشی نشده متغیر از ۱۰ تا ۶۰ کیلونیوتن مورد بررسی قرارگرفته است.