سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس سقایی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تجلی سقایی – Con.Assoc.Lecturer, University of Westen Sydney , NSW , Australia
شکوفه فلاح نرگس – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه کنترل کیفیت آماری کاربردهای گسترده ایدارد و استفاده ازتکنیک های آن درحوزه های مختلف روبرشد می باشد ابزارهای کنترل کیفیت آماری علاوه برصنعت دربخشهای دیگر مانند بهداشت و درمان نیز مورد استفاده قرارمیگیرند گاه برای پایش یک مشخصه کیفی ان را بصورت تابعی ازیک یا چندمتغیر توضیح دهنده بیان میکنند که به آن پروفایل می گویند انواع پروفاییله و روشهای پایش آن دردهه اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته است و مسائل کاربردی متعددی با توجه به مفهوم پروفایل ها مورد بررسی قرارگرفته اند با این وجود تاکنون ازپروفاییل ها دربهداشت و درمان و مراقبت های پزشکی استفاده گسترده ای نشده است یکی ازمباحث مطرح درحوزه بهداشت و درمان دز دارو تجویزی برای برخی از بیماریها ازسوی کادرپزشکی است که با وزن بیمار مرتبط است این ارتباط بصورت یک رابطه خطی مرجع دراختیار پزشکان قرار دارد.