سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا مسجدیان جزی – موسسه خدمات فناوری تا بازار

چکیده:

واسطه های ارائه دهنده خدمات کسب و کارنقشی کلیدی را درنظام ملی نوآوری ایفا می کنند محور اصلی فعالیت این کارگزاران ارایه خدمات تخصصی مورد نیاز فناوران و شرکت های دانش بنیان درفرایند تجاری سازی یک محصول است بازاریابی ثبت اختراع ارایه انواع مشاوره های مدیریتی و حقوقی و تامین مالی پروژه های دانش بنیان از جمله این خدمات هستند که شرکت های دانش بنیان به آنها نیازمند می باشند متاسفانه فضای نوپای مدیریت فناوری درکشور منجر به شکل گیری شرکت های خدماتی و واسطه های محدودی دراین حوزه شده است به عبارت دیگر ناکافی بودن واسطه های خدمات کسب و کارو کیفیت پایین خدمات قابل ارایه آنها ازکاستی های فعلی نظام ملی نوآوری دراین حوزه است موسسه خدمات فناوری تا بازار طی زمان فعالیت خود به عنوان بستری برای ایجاد و توسعه خدمات کسب و کار تعاملات متنوعی با طیفهای مختلف واسطه ها داشته است