سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی علی نژادساورکلائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ا
لیدا احمدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

میانگین موزون بهای سرمایه ای در بخش مالی برای کاربردهای مختلفی مانند تحلیل بودجه سرمایه، محاسبه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده تعدیل شده و ارزشیابی شرکت به کار می رود. استفاده از میانگین موزونبهای سرمایه با استفاده از فرمول استاندارد منجر به خطای قابل ملاحظه در محاسبه خالص ارزش فعلی شرکت می شود. مخصوصاً زمانی که این فرمول ها برای سری های جریان نقدی دائمی به کار رود. مقاله حاضر این مشکلاترا شناسایی کرده وروش جایگزینی را ارائه می کند که درآن فرمول دقیق میانگین موزون بهای سرمایه برای محاسبه ارزشیابی شرکت بکار می رود.