سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حدیثه آزاد احیایی – کارشناس ارشد سیستمهای ایران خودرو
بهاره کیهان پور – کارشناس ارشد سیستمهای ایران خودرو
ناصر غریب نواز – کارشناس ارشد سیستمهای ایران خودرو

چکیده:

درگذشته کیفیت و ارزندگی را با مفاهمی نظیر قیمت مناسب مطلوبیت برای مصرف وزمان تحویل مناسب برای مشتریان مورد پذیرش واقع میگردد درحال حاضر باتوجه به افزایش اگاهی نزدمشتریان و افزایش تنوع طلبی و بهره وری کالا و خدمات برای مشتریان سازمان ها می بایست خلاقیت و نوآوری را مورد توجه ویژه قرار دهند براین اساس بسیاری از سازمان های موفق هدایت موثرمدیریت خلاقیت و نواوری و حوزه های موثربرای بهبود قابلیت های نوآوری سازمان را توسعه داده اند سازمان های موفق به این نتیجه رسیده اند که بایستی فعالیت های این سازمان ها برای ابتکارات و بهبود قابلیت های نوآوری بواسطه ارزیابی نمودن نوآوری درسازمان بوده است ایده اصلی مدیریت نوآوری برمفاهیم کلیدی ارزیابی و بهبود درسازمان استوار می باشد بیش از دو دهه از توسعه فرهنگ تعالی دربسیاری ازشرکت ها ازطریق پذیرش مبانی کیفیت اروپا مدل EFQM به عنوان مدل ارزیابی تعالی سازمانی می گذرد