سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سید محمود حسینی – استاد دانشگاه شهید بهشتی
جمشید اقبال پور – دکتری مدیریت بازرگانی

چکیده:

تلاش برای بقا مشخصه اصلی تمامی شرکت ها و بنگاه های فعال درقرن بیست و یکم می باشدمحدودیت منابع و افزایش رقابت چاره ای برای شرکت ها باقی نگذاشته است ازهرابزاری برای بقا استفاده کنند به گونه ای که افزایش توان رقابتی رقابت پذیری به پارادایم غالب بازار تبدیل شده است بسیاری ازمفاهیم و تئوری های مدیریتی که دردهه اخیر مطرح شده سعی نموده اند با ارایه مدلها و ابزارهای متنوعی مدیریتی قابلیت رقابت و بقا سازمان ها را افزایش دهند رویکردهای رقابت پذیری عمدتا دردو قالب رقابت مبتنی بر منابع سزمان ها و رقابت برمبنای بازار تعریف شده است هرکدام از این رویکردهای مولفه های جداگانه ای را به سازمان ها برای افزایش توان رقابتی پیشنهاد می نماید مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد و مفهوم مدیریتی میتواند هردو رویکرد را باهم پوشش دهد باتوجه به سطح گستردگی این مفهوم تامین – تدارکات – ساخت و تولید – توزیع – مشتری میتوان با ساخت مولفه های کنترلی درطول زنجیره توان رقابتی بنگاه های فعال دریک صنعت را اندازه گیرینمود.