سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم بشیرپور – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، پردیس دانشکد
غلامعلی حسین زاده – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، پردیس دانشکد
علیرضا نصیری آوانکی –

چکیده:

در این تحقیق روشی جهت توقف الگوریتم های تکراری نویززادیی تصویر ارائه شده است. این روش مبتنی بر یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت درکی تصویر است که شباهت ساختاری SSIM نام دارد. روش پیشنهادی را در دو الگوریتم نویززدایی مبتنی بر ویولت بکار گرفته ایم. یک الگوریتم شامل انتخاب یک مقدار آستانه برای تمام زیرباندها و سطوح مختلف تجزیه ویولت و الگوریتم دیگر مبتنی بر انتخاب یک مقدار آستانه برای هر سطح تجزیه ویولت ارائه شده است. در نسخه بهبود داده شده، این دو الگوریتم بصورت تکراری عملیات نویززدایی را برای مقادیر مختلف آستانه تا رسیدن به مقدار آستانه ای که با معیار SSIM بهینه است ادامه می یابند. روش های پیشنهادی روی تصاویر متعدد اعمال شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که این روش در نقطه ای که SSIM بین تصویر نویززدایی شده و تصویر عاری از نویز بیشینه است الگوریتم را متوقف می کند.