سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم مرادی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسن میثمی – هیئت علمی موسسه آموزش عالی نجف آباد
اسماعیل معصومی – هیئت علمی موسسه آموزش عالی نجف آباد
امیر رضامدسنیا – دانشجوی کارشناس ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

مدیریت دانش شامل تعاریف و مفاهیم انسانی، انواع دانش، سطوح دانش، مبادله دانش، فرآیند مدیریت دانش و… پرداخته شده است. دانش سازمانی و فناوری ارتباطات و اطلاعات در یک سازمان موفق و با نیروی انسانی کارآمد می تواند سنگ بنای پایداری در ارتقاء سطح فرایندها و استانداردهای خدمات دفاعی را نوید دهد و این مورد با پیاده سازی مدیریت دانش قابل دست یابی می باشد. سازمان های دانش محور با توجه به قابلیت های نیروی انسانی و کارکردهای موفق نیروی انسانی با بهره بری مناسب از ابزار نرم افزاری و سخت افزاری، می توانند مشکلات زیادی نظیر تغییر کادر انسانی، خروج اطلاعات و تجارب فردی، کمبود تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری و موارد متعدد را پشت سر گذاشته و کارآمدی مجموعه دانش محور را نمایان سازند. در طول حدود سه دهه ای که ساختارهای امنیتی در زمینه اطلاعات و ارتباطات، مجموعه ها و بسته های پایداری اطلاعاتی متعددی را اجرا نموده اند، با جمع بندی به راحتی آشکار می گردد با پیاده سازی مدیریت دانش می توان بسیاری از کاستی های گذشته را جبران و بر نقاط قوت افزود. ساختارهای مبادله اطلاعات و ارتباطات با توجه به حجم زیاد مدیریتی در طراحی و اجرای طرح ها در این بین بیشترین نقش را در ارتقاء سطح کیفی و کمی عملکرد پایداری اطلاعات دارند. که در این مقاله به بررسی اقدامات صورت گرفته با تکیه بر دانش سازمانی در ساختارهای مبادله اطلاعات و ارتباطات می پردازیم