سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد خرمایی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
سیدمسعود طباطبایی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

فناوریهای وب پایه جدیدترین مجرای ارایه خدمات درگردشگری به حساب می آیند که شامل خدمات متنوعی از قبیل پایگاه های دسترسی به منابع اطلاعاتی از مکانهای مسافرتی و خدمات مرجع الکترونیکی از جمله رزرواسیون هتل، هواپیما کشتی و … است درحال حاضر وب سایت هایی این خدمات را برای کاربران خود مهیا می سازند لیکن تا زمانی که گردشگران و مخاطبین وب سایت های گردشگری این گونه خدمات را نپذیرند اپراتورهای گردشگری نمی توانند به هدف های خود از طراحی این وب سایت ها و نتایج آن دست یابند مقاله حاضر می کوشد با رویکردی متن پژوهانه با بررسی متون مرتبط پژوهشی و مروری درزمینه ی وب سایت های گردشگری نظریه های مدل پذیرش فناوری اطلاعات TAM و مدل تناسب بین وظیفه و تکنولوژی TTF را برای ارزیابی وب سایتهای گردشگری انتخاب و بررسی کند دراین مقاله ضمن بررسی گردشگری الکترونیکی و نقش وب سایت ها در آن به معرفی چند وب سایت کارآمد و پویا درگردشگری الکترونیکی پرداخته شده و درنهایت به بیان نقش مدل یکپارچه TAM/TTF با تاکید براعتمادگردشگران پرداختیم.