سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت
داود طالبی – دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه شهید بهشتی
حسام زندحسامی – دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

حرکت به سمت وضعیتی بهتر و بهبود عملکرد همواره یکی از آرمان ها و اهداف سازمان ها است، موضوع پرداختن به بهره وری وبهبود عملکرد از جمله وظایف مهم دستگاه ها در سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و نیز برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی شده است. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه کشور، ملزم به بررسی نتایج عملکردی خود می باشند تا با بهبود مستمر عملکرد خود، موجبات رشد، توسعه و تعالی کشور را فراهم آورند. با توجه به رقابت شدید در میان دانشگاه ها در سراسر دنیا و عدم حضور دانشگاه های ایرانی در رتبه بند ی های ارائه شده درخصوص دانشگاه های سراسر جهان، در این پژوهش تلاش شد تا با بکارگیری متدولوژی مهندسی ارزش، نظامی جامع برای مدیریت عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور توسعه یابد. از اینرو مراحل اجرای مهندسی ارزش مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آن، مراحل اجرای نظام جامع مدیریت عملکرد تدوین شد . از آنجا که این روزها طرح رتبه بندی دانشگاه های کشور مطرح است، این رویکرد می تواند نقش مهمی در عملیاتی نمودن این طرح داشته باشد