سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صمد نظرزاده اوغاز – عضو هیئت علمی بخش فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسا
امین نظرزاده اوغاز – کارشناس برق کنترل دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا اکبری اوغاز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

از مهمترین اهداف امنیت غذائی و کشاورزی پایدار، تولید محصول کافی و پاک با کمترن میزان مصرف نهاده ها و آب می باشد. خودکفائی در تولید محصولات اساسی مانند گندم در امنیت غذائی بسیار ضروری و اساسی است. در روش سنتی تولید محصول، با ازا تولید هر تن گندم مقادیر بسیار زیادی انواع نهاده ها و آب مصرف می شود که در مقایسه با استانداردهای جهانی مصارف بسیار بالاتر است. در روش های جدید مدیریت کشاورزی دقیق با شناخت دقیق مزرعه و نیازهای دقیق مزرعه در هر نقطه می توان به مقدار مورد نیاز انواع نهاده ها و آب را به صورت نقطه ای مدیریت نمود که در قالب کشاورزی دقیق مطرح است. در تحقیق صورت گرفته ابتدائا کشاورزی دقیق و ابزارهای آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتایج تحقیق ارائه شده است. در این روش هر نقطه از مزرعه با مختصات مکانی جغرافیائی مشخص مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت آن ثبت و مدیریت می شود.نتایج این تحقیق نشان می دهد که اولا امکان ساخت اکثر سامانه های مورد نیاز کشاورزی دقیق در داخل کشور وجود داشته و ثانیا امکان نصب سامانه پهنه بندی عملکرد(Yield monitoring) بر روی کمباین های موجود در داخل کشور وجود داشته و می توان کمباین ها را مجهز و با اصلاح مزارع در جهت پایداری تولید و امنیت غذائی اقدام نمود.این تحقیق طی سال های ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی صورت گرفته است.