سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی رحمن زاده بهرام – دانشجویکارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدحسین کیانمهر – دانشیاران دانشگاه تهران
سیدرضا حسن بیگی –
ایمان ولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

استفاده از موارد امنیت زیستی درپرورش کرم از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد درحالیکه قابلیت های زیادی درجهت تبدیل زباله ها به کودهای الی وجود دارد درمقایسه با این مطلب فناوری مذکور محدودیت های خاص خود را دارد مکان های زیادی مثل کارخانجات تولید کننده زباله هستند که ارگانهایی همچونشهرداری این زباله ها را تیمار نموده و محصولی که نسبتا تجزیه شده است و عوامل بیماریزای فراوانی دارد به شکل بسته بندی شده دراختیار کشاورزان قرارداده می شود که با کاربرد تکنولوژی پرورش کرم این مشکل تا حد زیادی مرتفع می گردد موارد مذکور عواملی کاربرد مناسب کود ورمی کمپوست را بصورت مکانیزه محدود نموده است. جرم مخصوص کم این مواد باعث مشکلاتی درحمل و نقل ذهخیره و کاربرد این مواد را درکشاورزی مشکل ساخته و افزایش هزینه ها را در پی دارد یکی از بهترین روشها استفاده از فناوری متراکم سازی ورمی کمپوست می باشد می توان کود را بصورت استوانه ای درآورد برای محاسبه فرایند فشردن و تعیین قدرت لازم دانستن خواص فیزیکی و رئولوژیکی مواد و عوامل موثر درتجهیزات شکل دهی ضروری می باشد.